PDA

View Full Version : Area Firmware NOKIA


Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 1. BI nhl-9 6820 v.4.25
 2. CDMA 6275 rm154 by hendra
 3. Firmware Nokia N81-1 8Gb (RM-179) v10.0.0.58
 4. Fw 6030b Rm-75 by hendra
 5. 2626 RM-291 mcu 04.61
 6. Latest Firmware List
 7. 5310 Rm303 V3.63
 8. 2630 rm-298 v4.21
 9. 1200 rh-99 v4.11 By wi_2222
 10. 6070 _ rm-166 v 423
 11. 6060v RH-97
 12. Butuh fw n2280(rh-17)VF175V0502.nep (BI)
 13. 2626 rm-291
 14. penting....
 15. rh-93 6.40 (1110i) bi only by wlln_m
 16. 6111 rm82 v 3,85
 17. 2626_RM-291_dp_42.00_ams_sw-06.80
 18. BB5 Flash File +Service Manual
 19. 1208 versi 04.11
 20. 1600 v.06.40 ato v.06.41 bi
 21. 2310 rm189_V6.52 bi
 22. Firmware Nokia 3230 RM-51 5.0717 BI only
 23. 2630_Rm298__V05.20..........
 24. File flash 6500 v04.81 BI
 25. 6500s Rm240 V4.84 bi